БЕЗ ВЕЗЕ

Безвезно време, безвезно расположење, безвезне обавезе, безвезни одговори… Мада, то што мој ученик тврди да је ПУБЛИЦИСТА – човек који СЕДИ У ПУБЛИЦИ, једнога дана, можда, неће деловати безвезно. Можда. Ко зна… И, чинило би