Писање великог слова (први део)

„Великим почетним словом прве речи пишу се имена а) институција (представничких, законодавних, судских и сл.) и њихових делова, б) установа, цркава, предузећа, в) организација и удружења, уметничких састава, научних школа, Read More …