Једна запета мења све!

Запета – тако мала а тако важна. Ево примера како то изгледа када се запета не употреби тамо где би требало, а не влада се много ни редом речи у реченици: Read More …

Запета

„Запета је најважнији знак за обележавање унутрашњих односа у реченици. У усменом говору запети обично одговара застанак (пауза) без спуштања гласа…“ – Правопис (МС, 2011). Следи велики број страна на Read More …