НЕ уз именице, придеве и прилоге

Мислила сам да то и није баш нека непознаница, кад оно: – НЕ ЗНАЊЕ песама и текстова… – НЕ ОПРОСТИВА грешка. – Написано је НЕ ЧИТКО. – Нема ружне особе, али Read More …