Највиши курс у граду!

Сто пута су ме позивали да „пресудим“ када је у питању компаратив придева ВИСОК: „Ја кажем да треба ВИШИ, а она каже – ВИШЉИ!“ Некако се то неправилно „вишљи“ усталило Read More …