Бол

Кажу, када је женског рода – означава душевну бол, а ако је мушког рода – физички бол је у питању. Дакле, може и једно и друго. Тако кажу… 🙂