О слоговима

Мени је најјасније било шта је слог када сам чула ово – „један артикулациони захват“! Дакле, СЛОГ је гласовна јединица која се остварује ЈЕДНИМ ИЗГОВОРНИМ (АРТИКУЛАЦИОНИМ) ЗАХВАТОМ. Зашто? Многи мисле Read More …