250 начина

Недавно сам била на једном предавању. Између осталог, чула сам податак да је Вирџинија Сатир (Virginia Satir), на основу истраживања којима се бавила, дошла до закључка да постоји око 250 начина