Граматика и правопис

Нећемо ваљда да гледамо првопис и граматику у комуникацији на друштвеним мрежама?! Није Фејсбук место где се треба придржавати правописа. Само у порукицама тако пишемо (swe, wazi, sluchajno…). Мислим да граматика

СРБСКИ или СРПСКИ језик

Зато што је земља Србија, народ – Срби, треба ли придев да буде српски или србски? Српски – наравно! Гласовна промена која се зове ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО ЗВУЧНОСТИ,  каже – Ако се у