ОБЗИРОМ или С ОБЗИРОМ – питање је сад!

Често чујем да се људи збого овога жале: „У новом правопису је овако а у старом је било онако“…или: „Нама су пре двадесет година говорили тако а сада је другачије…“